15
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeste in oameni!

Asociatia Romana a Electricienilor – AREL. In parteneriat cu Institutul de Cercetari Electrotehnice – ICPE si Amber Business Consulting Romania SRL, anunta lansarea proiectului „NOI STANDARDE OCUPATIONALE PENTRU O ECONOMIE ORIENTATA SPRE O DEZVOLTARE DURABILA SI ECONOMISIREA RESURSELOR ENERGETICE – NEW S.O.L.A.R.” Proiectul OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID13989 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 ,, Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”,Domeniul major de interventie 1.4 ,,Calitate in formare profesionala continua”.

Obiectivul general il reprezinta consolidarea capacitatii membrilor asociatiei profesionale din sectorul energetic, a personalului furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua,a personalului din comisiile de specialitate si grupurile de lucru ale Autoritatii Nationale pentru Calificari si a specialistilor /expertilor implicati in evaluarea, asigurarea calitatii si autorizarea programelor de formare profesionala continua,de a participa la procesul de validare a calificarilor si de a creste gradul de implicare in asigurarea calitatii in procesul de formare continua. Din numarul total de 430 de persoane care vor fi implicate, 300 vor dobandii competente specifice in adoptarea si implementarea cu succes de instrumente si metodologii de asigurare a calitatii in formarea profesionala continua.

Proiectul urmareste elaborarea unui numar de 10 standarde ocupationale in sectorul energetic din Romania si a calificarilor asociate care vor fi introduse in Cadrul National al Calificarilor cu rezultat direct intr-o forta de munca calificata corelata cerintelor pietei muncii.

Proiectul a demarat in data de 01.04.2014,are o perioada de implementare de 18 luni si are o valoare totala 4.141.479,31 lei.