arel apr 1  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI   arel apr 2

 

În cadrul măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritoriul României, ANRE emis Decizia nr. 415 din 13.03.2020 potrivit căreia termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în baza prevederilor Ord. 11/2013 cu modificările și completările ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.

Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.

DECIZIA Nr. 415 din 13.03.2020

 

Având în vedere măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritorul României,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 9 alin. (1) lit. s) şi ale art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următoarea:

DECIZIE

Art.I. (1) Termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în baza prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.

(2) Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.

Art.II. (1)Termenele de valabilitate a legitimațiilor de instalatori autorizaţi în domeniul gazelor naturale, obţinute în sesiunile de examen din aprilie şi mai 2015, în baza prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 pentru aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc pentru o perioadă de 6 luni.

(2) Dosarele depuse în vederea prelungirii termenelor de valabilitate vor fi analizate, conform programului aferent.

Art. III. Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. IV. Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE,

Dumitru CHIRIȚĂ

Sursa ANRE: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-electricieni